ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559

ไม่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง