กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์

ช่องทางการร้องเรียน

1. ด้วยตนเอง

      : ณ. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน  โรงพยาบาลสอง

2. จดหมาย

     : 475 ม.3 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ 54120

3. โทรศัพท์

     : 054-591575

4. WEBSITE

 

5. FACEBOOK

     : www.facebook.com/โรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกที่นี่ : กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์