ประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติราชการผลงานต่ำกว่าเกณฑ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : ประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติราชการผลงานต่ำกว่าเกณฑ์