ความภาคภูมิใจ สร้างชีวิตใหม่

ความเห็น
  • patty.Song พูดว่า:

    เป็นเรื่องราวของผู้ป่วย ที่ผู้ให้การดูแลเห็นการพัฒนาตนเองในระยะเวลา 4 เดือนที่เข้ารับการบำบัดตามแมทริกส์โปรแกรมประยุกต์

ให้ความเห็น