จับเข่าเล่าวิจัยในสายหมอก

ภาพบรรยากาศการเรียนรู้ งานประชุมวิชาการของการพัฒนางานวิจัย R2R เขตสุขภาพ ที่ 1 “จับเข่าเล่าวิจัยในสายหมอก” วันที่ 2-3 ธันวาคม 57. ณ เกรทเธอร์

แม่โขง ลอร์ด อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ซึ่งการประชุมวิชาการครั้งนี้ รูปแบบการจัดเปลี่ยนจากนั่งในห้องประชุม เป็นการ walk rally .