ด้านการเกษตร

ด้านการเกษตร
1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวโพด ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วเหลือง อ้อยโรงงาน มะขามหวาน มะม่วง ลำไย ยาสูบ ฝ้าย
2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่
(แม่น้ำ/บึง/คลอง)
แม่น้ำยม ลำน้ำแม่สอง ลำห้วยแม่ใส ลำน้ำแม่เต้น ลำน้ำแม่สะกึ๋น ฝายห้วยจันทร์ ลำน้ำแม่ปุ๊ ลำน้ำห้วยกาหลง ลำน้ำห้วยเคียน ลำห้วยแม่แรม ฝายแม่ยม ฝายน้ำล้นทุ่งไผ่ อ่างเก็บน้ำห้วยเป๊าะ อ่างเก็บน้ำห้วยรัง

100_2279