ร้านค้า ร้านอาหาร

 ร้านค้า ร้านอาหาร ทั้งหมด 13 แห่ง  ได้แก่

1. ร้านอาหารกุ๊กกิ๊ก ที่ตั้ง ม.5 ต.บ้านหนุน อ.สอง
2. ร้านอาหารนัดพบ ที่ตั้ง ม.6 ต.บ้านกลาง อ.สอง โทร. 0-5459-1094
3. ร้านพจน์รสดี ที่ตั้ง ม.7 ต.บ้านกลาง อ.สอง โทร. 0-5459-1911
4. ร้านต้นชมภู ที่ตั้ง ม.6 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ โทร. 086-1146618
5. ครัวคุณพันธ์ ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ โทร. 082-0391213
6. ครัวไพรินทร์ ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ (ทางเข้าวิทยาลัยการอาชีพสอง)
7. ร้านเพื่อนแพง ต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่ (บริเวณศูนย์ OTOP อ.สอง)
8. ร้านรังสรรค์ซุปเปอร์มาร์เก็ต ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ (ตรงข้าม บริษัท เอไอเอ )
9. ร้านสมพิศซุปเปอร์ ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ (หลัง ธ.ก.ส. สาขาสอง)
10. ร้านบุญผึ้ง ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ (ข้างวัดศรีมูลเรือง ต.บ้านหนุน)
11. ร้านโลตัส Exprees ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่
12. ร้าน 7-11 ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่
13. ร้าน 7-11 ต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่

10380271_839861376066245_677489416744178974_n