[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงพยาบาลสอง :: Song Hospital
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
พันธมิตรสุขภาพ
รพ.สต.ในเครือข่าย

link banner
e-Learning

ห้องยา

KM&R2R

งาน IC
งานคุณภาพโรงพยาบาล
แผนผังเว็บไซต์
ห้องคลอด
Thai Traditional Medicine
กลุ่มงานบริหาร
ITA Songhosp
การจัดซื้อจัดจ้าง
โรงพยาบาลคุณธรรม
ช่องทางการร้องเรียน
แผนงานยุทธศาสตร์
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
สุขศึกษา

  
เบอร์โทรศัพท์ภายใน  
 

 
 
 เบอร์โทรศัพท์ภายใน โรงพยาบาลสอง
เบอร์โทรศัพท์ ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์

ชื่อหน่วยงาน

1001  OPERATOR 1032  งานประกันฯ 1063  คลินิก ANC
1002  พัสดุ 1033  สารสนเทศ 1064  ห้องตรวจแพทย์แผนไทย
1003  ห้องผู้อำนวยการ 1034  เวชระเบียน 1065  คลินิก TB/ARV
1004  ห้องหัตถการ 1035  คลินิกโรคหัวใจ 1066  ป้อมยาม
1005  ห้องชันสูตร 1036  แฟลตชั้น 2 (เก่า) 1067  โต๊ะทำงาน (ทพญ.วิลาวรรณ)
1006  ห้องจ่ายยา (เภสัชกรรม) 1037  โต๊ะทำงาน (เพ็ญศรี) 1068  บ้านพัก (นพ.นิรุด)
1007  OPD 1038 1069  คลินิกยาเสพติด
1008  ห้องผ่าตัด 1039  ห้องทำงานเภสัชกรรม 1070  ศูนย์เปล
1009  ห้องทันตกรรม 1040  สำนักงาน PCU 1071
1010  ห้องคลอด 1041  คลินิก PCU  1072  โต๊ะทำงาน (เนาวราวรรณ)
1011  ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 1042  โต๊ะวัดความดัน OPD 1073
1012  คลินิกโรคไม่ติดต่อ 1043  แฟลตชั้น 3 (เก่า) 1074
1013  คลินิกโรคติดต่อ 1044  คลังพัสดุ 1075
1014  ตึกผู้ป่วยใน 1045  บำบัดน้ำเสีย 1076
1015  โรงอาหาร 1046  ยานพาหนะ 1077
1016  ห้องช่าง (ซ่อมบำรุง) 1047  ซักฟอก 1078  คลินิกโรคไม่ติดต่อ
1017 1048  ต่อเบอร์ FAX บริหาร 1079  สารสนเทศ
1018  หัวหน้าบริหารฯ (ณธิดา) 1049  ตึกผู้ป่วยใน 1080  บ้านพัก (แสงดาว)
1019  ห้องแผนไทยฝ่ายผลิต 1050  อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 1081  คลินิกสุขภาพจิต
1020  บ้านพัก (นวพร) 1051  ห้องตรวจ 2 OPD 1082
1021  ห้องประชุมพระลอ 1052  ห้องตรวจ 3 OPD 1083  ห้องนวดแผนไทย
1022  บ้านพัก (อารีวรรณ) 1053  หัวหน้าพยาบาล 1084  ห้องฝังเข็ม
1023  พัสดุ (อรชยา) 1054  ธุรการ 1085  โต๊ะทำงาน (ภญ.นิติมา)
1024  แฟลตชั้น 1 (เก่า) 1055  การเงิน 1086
1025  หน่วยจ่ายกลาง 1056  บ้านพัก (พญ.พรรณิกา) 1087  โต๊ะทำงาน (แสงดาว)
1026  กลุ่มการพยาบาล 1057  บ้านพัก(ทพญ.วิลาวรรณ) 1088
1027  พัฒนาการเด็ก(PCU) 1058  โต๊ะทำงาน (ปาริชาต) 1089  ห้องเก็บเงิน-ออกใบเสร็จฯ
1028  ประชาสัมพันธ์ 1059  บ้านพัก (ฐิติรัตน์) 1090  ห้องประชุมเพื่อน-แพง
1029  ห้องตรวจ 1 OPD 1060 1091
1030  บ้านพัก (นพ.จิรายุทร์) 1061  คลังยา
1031  เอกซเรย์ 1062  กายภาพบำบัด