หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ขอประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562
โดย : ชินกฤต
อ่าน : 435
จันทร์ ที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563
พิมพ์ 

ขอประชาสัมพันธ์
คลิปวิดีโอ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562
และขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคลิปวิดีโอ

คลิปที่ 1 : ที่มาและความสำคัญของ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 https://www.youtube.com/watch?v=uk8T-XdVn_Y&t=7s

คลิปที่ 2 : กลไกการใช้ประโยชน์ พ ร บ ควบคุมโรคจาการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  พ.ศ. 2562 https://www.youtube.com/watch?v=2BPQFXsQXXU&t=8s

แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคลิปวิดีโอ : https://docs.google.com/forms/d/1cPAs5HfJpz5ECTZCXIa_HMOGBLeC9ThzcEZGV55hOGw/viewform?edit_requested=true