หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์ซื้อร่วมวัสดุการแพทย์จังหวัดแพร่ ประจำปี 2564
โดย : ชินกฤต
อ่าน : 365
จันทร์ ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2563
พิมพ์ 

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ จะดำเนินการจัดซื้อร่วมวัสดุการแพทย์ ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 
         โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารชี้แจงรายละเอียดและแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ (http://pro.moph.go.th) ในหัวข้อ "ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา" และกำหนดยื่นซองเสนอราคา ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ณ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ หรือ สามารถดาวน์โหลด File ได้ที่นี่